• Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu to uczelnia niepubliczna, która oferuje studia na kierunku Prawo oraz Bezpieczeństwo wewnętrzne. Absolwenci 5-letnich magisterskich studiów prawniczych otrzymują pełne wykształcenie zgodne z najwyższymi europejskimi standardami. Studenci uczelni nie tylko zdobywają wiedzę teoretyczną, lecz również pogłębiają ją o wiedzę praktyczną dzięki realizacji studenckich praktyk zawodowych. 3-letnie studia na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne kompleksowo przygotowują z kolei do pracy m.in. w służbach celnych, Policji, więziennictwie, instytucjach pomocy społecznej, organach ds. bezpieczeństwa publicznego oraz prywatnych firmach ochroniarskich i detektywistycznych. Wyższa Szkoła Prawa zapewnia nowoczesne zaplecze edukacyjne, ciekawe laboratoria oraz zajęcia w formie warsztatów.

   

  Serdecznie zachęcamy do wizyty na stronie internetowej uczelni, gdzie znajdują się informacje na temat dostępnych w ofercie kierunków studiów oraz warunków rekrutacji.

 • Wyższa Szkoła Prawa oferuje:

 • Kontakt

  Wyższa Szkoła Prawa
  ul. Św. Jadwigi 12
  50-266 Wrocław